Home » Nieuws » Volwassenen » Hulp bij brieven of formulieren nodig?

Hulp bij brieven of formulieren nodig?

Welzijn West Betuwe is vanaf maandag 2 juli gestart met de formulierenbrigade. De formulierenbrigade helpt inwoners bij het invullen van formulieren, uitleggen van brieven en aanvragen van voorzieningen. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.

Tijdens de startbijeenkomst waarbij zowel de vrijwilligers als de beroepskrachten van Welzijn West Betuwe de koppen bij elkaar staken om de werkwijze te bepalen werd veel gedeeld. “Brieven en formulieren zijn vaak zo ingewikkeld opgesteld dat ook wij soms twee keer moeten lezen. We vinden het erg fijn om iemand hierbij te kunnen helpen, en zien een last van de schouders vallen wanneer iets afgerond is. En een trotse blik, omdat iemand toch veel zelf heeft kunnen doen met alleen de nodige hulp.”

De formulierenbrigade is er voor alle inwoners van West Betuwe die moeite hebben met het invullen van formulieren. Bij aanvang wordt voornamelijk gericht op inwoners van Neerijnen, maar ook vragen uit de andere kernen worden aangenomen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

  • Invullen van automatische afschrijvingsformulieren
  • Uitleg geven over brieven van officiële instanties
  • Ondersteunen van bellen met instanties n.a.v. brieven/ formulieren
  • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en zuiveringslasten (BSR)
  • Collectief gemeentelijke Ziektekostenverzekering
  • DIGID aanvragen
  • Melden vakantie of verblijf buiten Nederland – UWV
  • Specificatie WW opvragen

Aanmelden voor ondersteuning van de formulierenbrigade. Bij vragen of aanmelden voor ondersteuning van de formulierenbrigade kun je contact opnemen met Julia Dabekaussen via jdabekaussen@welzijnwestbetuwe.nl of 06 18 34 32 39.