Grote opkomst bij markt voor culturele aanbieders en scholen

Op woensdag 14 september heeft de jaarlijkse Interne Cultuurcoördinatoren (ICC) markt plaatsgevonden in het Dorpshuis in Tricht. Tijdens deze markt, georganiseerd door de cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe, kunnen de cultuurcoördinatoren van basisscholen kennismaken met de culturele aanbieders in West Betuwe. Basisscholen raken hierdoor meer bekend met het rijke culturele en kunstzinnige aanbod in West Betuwe. De markt werd zeer goed bezocht. Er werd zowel teruggeblikt op eerdere succesvolle activiteiten als een inkijkje gegeven in toekomstige plannen.

Cultuur op de basisschool

Alle basisscholen in West Betuwe hebben een interne cultuurcoördinator: een leerkracht die zich jaarlijks bezighoudt met het maken van het cultuurprogramma van de school. De cultuurcoaches in West Betuwe ondersteunen de coördinatoren onder andere bij het opstellen van het programma en bij de ontwikkeling van visie en beleid. Daarnaast geven de cultuurcoaches kunstlessen op basisscholen, masterclasses aan leerkrachten en organiseren ze activiteiten waar scholen aan kunnen deelnemen, zoals de jaarlijkse ICC-markt.

 Tijdens de ICC-markt werd het jaarlijkse cultuurmagazine voor basisscholen uitgereikt. In dit magazine staat het vernieuwde kunstzinnig en cultureel aanbod dat scholen kunnen afnemen. Daarnaast staat er een overzicht in van al het materiaal dat voor scholen te leen is bij Welzijn West Betuwe. Nieuw dit jaar, dankzij de ‘Uitvoeringsagenda Cultuur en Kunst’ van West Betuwe, zijn er 16 iPads beschikbaar voor cultuureducatie. Met de iPads kunnen leerkrachten bijvoorbeeld muziekles geven, een film opnemen of de kinderen een tijdschriftcover laten ontwerpen.

Terugblik Open Monumenten Klassenweek

Tijdens de markt werd er teruggeblikt op de culturele projecten die Welzijn West Betuwe het afgelopen jaar voor basisscholen heeft georganiseerd. Onlangs was dat de Open Monumenten Klassenweek, die plaatsvond van 5 tot en met 9 september. Tijdens deze week gingen de groepen 7 en 8 op pad om een monument te bezoeken. Tijdens de bezoeken werd er een rondleiding verzorgd door vrijwilligers. In totaal deden er 13 monumenten mee en hebben er 463 leerlingen van 15 verschillende scholen een monument bezocht. Volgend jaar september organiseert Welzijn West Betuwe wederom een Open Monumenten Klassenweek.

 Kinderboekenweek 2022

Ook werd er tijdens de markt vooruitgeblikt naar een aantal projecten van dit schooljaar. Zo ook de aankomende Kinderboekenweek van woensdag 5 tot en met zondag 16 oktober. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi-Ga-Groen. Tijdens en rondom de Kinderboekenweek bezoeken de cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe de groepen 1 en 2 voor een Gi-Ga-Groen verhaal dat inspireert tot het vergroenen van de schoolpleinen.

 Geslaagde markt boordevol kunst en cultuur

Door het organiseren van ICC-markt hoopt Welzijn West Betuwe de samenwerkingen tussen lokale culturele aanbieders en de scholen te versterken. Ook krijgen de scholen informatie over de verschillende subsidies die het mogelijk maken om een mooi cultureel aanbod samen te stellen. Bovenal was de ICC-markt een gezellige, goedbezochte bijeenkomst waarbij de leerkrachten nieuwe ideeën opgedaan hebben voor het cultureel programma op school.

Wil je meer informatie over cultuur op basisscholen? Of heb je een andere vraag aan de cultuurcoaches? Kijk dan hier op onze website of neem contact op met de cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe door te mailen naar: cultuurcoach@welzijnwestbetuwe.nl