Home » Nieuws » Jeugd » Extra budget aangepast sporten

Extra geld binnen het jeugdfonds Sport & Cultuur

In 2018 staat aangepast sporten in heel Gelderland in de schijnwerpers! Onder de vlag ‘Gelderland sport onbeperkt’ hebben al veel organisaties zich ingezet om dit jaar samen te realiseren. Dat is van belang omdat het aantal sporters met een beperking achter blijft terwijl het juist voor deze groep goed is om te sporten en bewegen. Zo sport 36% van de mensen met een beperking in de leeftijd van 19-54 jaar tegenover 70% mensen zonder beperking. Uiteindelijk hopen we dan ook dat meer mensen met een beperking gaan sporten.

Graag wijzen we je er op dat er tot 1 augustus 2019 extra geld beschikbaar is vanuit het Gelders Jeugdfonds Sport & Cultuur voor kinderen met een beperking waarvan ouders geen sport-of cultuurles kunnen betalen. Lees er hier meer over!   

Laten we dit jaar aangrijpen om met elkaar maatschappelijke impact te creëren en aangepast sporten breed onder de aandacht te brengen!

Wil je meer informatie over het jeugdfonds sport & cultuur West Betuwe, kijk dan hier.