eventHome » Evenementen » Volwassenen » Ouderavond: social media en opvoeden

Ouderavond: social media en opvoeden

Ouderavond: social media en opvoeden

In de Week van de Opvoeding is er een ouderbijeenkomst over Social Media en Opvoeden. Deze vindt plaats op donderdag 6 oktober, van 19.00 uur (inloop) tot 21.00 uur in de Burcht van Haeften. Alle ouders met kinderen uit de groepen 6, 7 of 8 zijn hierbij welkom.

Tijdens deze ouderavond wordt stilgestaan bij de kansen en bedreigingen die digitale media de kinderen brengen. De avond start met een ‘kennisquiz’ en een korte introductie over hoe kinderen omgaan met internet en sociale media. Vervolgens wordt met elkaar gesproken over de uitdagingen waar ouders dagelijks mee worstelen, zoals tijdsbesteding, veilig internetten, online verleidingen en het vinden van leuke en leerzame apps. Er worden handige tips gegeven om de digitale media opvoeding vorm te geven. Aan de hand van prikkelende stellingen wordt gediscussieerd over de kansen en bedreigingen die internet & sociale media brengen.

De ouderavond Opvoeden in het digitale tijdperk kenmerkt zich door een positieve insteek en interactie met de aanwezigen. Na afloop van de ouderavond ontvangen de ouders een hand-out met de belangrijkste tips en websites die op de avond ter sprake zijn gekomen.

 

Aanmelden via Stef Ranshuijsen onder vermelding van naam en telefoonnummer.

 

Voor meer informatie en aanmelden:

Stef Ranshuijsen
Buurtsportcoach