eventHome » Evenementen » Coronahulp » Beesd

Beesd

  • Protestantse gemeente Beesd biedt hulp bij boodschappen, Jan van Leeuwen 06 53805477
  • Voor een gesprek Ds Jolien van Poppel 06-14 81 72 38, graag bellen tussen 10.00 en 13.00 uur.
  • De kerken van Beesd willen de mensen in het dorp ondersteunen. Dit kan ook financiële ondersteuning zijn bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Er kan (geheel vertrouwelijk) contact opgenomen worden met:Erica, namens Caritas van de R.K. Suitbertusparochie op 0345-68 13 55(1) (pastorie R.K Kerk, antwoordapparaat) of per mail linge@caritasbetuwewest.nl.Joline, namens de diaconie van de Protestantse Gemeente Beesd op 06-14 81 72 38 (dominee Protestantse Gemeente Beesd).