Home » Dat SMAAKT!

Dat SMAAKT!

Creëren van meer bewustwording bij kinderen over gezonde voeding

Sinds 2015 is er een samenwerking van Welzijn West Betuwe en Lionsclub Rivierenland voor het project Dat SMAAKT! Een project waarin basisschoolkinderen bewust gemaakt worden van gezonde voeding. Kinderen gaan aan de slag met lekkere, gezonde voeding door middel van diverse spellen en het maken van recepten.
In de afgelopen jaren is er ontdekt wat wel en wat niet werkt en is er veel veranderd, maar de doelstelling blijft: het aantal kinderen op gezond gewicht in de leeftijd 8 t/m 12 jaar oud in de gemeente West Betuwe neemt toe d.m.v.:
– voorlichting geven over gezonde voeding
– kinderen in de leeftijd bewuster maken van hun eigen voedingspatroon
– kinderen handvaten bieden om zelf aan de slag te gaan met lekkere gezonde voeding d.m.v. kinderkooklessen

Huidige opzet

Hier wordt momenteel inhoud aan gegeven d.m.v. lessenseries koken en multiculturele workshops. Tijdens de lessenserie gaan kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar vier keer na schooltijd koken. Hierbij wordt aandacht besteed aan voorlichting over gezonde voeding en er wordt geleerd om gezond te koken. De lessenserie wordt afgesloten met een 5e moment waarin kinderen het geleerde in de praktijk gaan brengen. Hierbij kun je denken aan koken voor een specifieke doelgroep als senioren of ouders.
De multiculturele workshops worden georganiseerd in samenwerking met een statushouder. Tijdens de workshop worden de kinderen ‘meegenomen’ naar het eten van het land van de statushouder. De eetgewoontes van het land van de statushouder en Nederland worden besproken, vergeleken en geproefd. Tevens gaan de kinderen samen met de statushouder een gerecht uit zijn/haar land van herkomst koken.

Kookclubs

Naar aanleiding van de lessenseries en het aantal enthousiaste kinderen zijn er kookclubs opgezet op 2 verschillende locaties in de gemeente West Betuwe: Ophemert en Heukelum. Welzijn West Betuwe is actief betrokken geweest bij de opzet van de kookclubs, maar deze draaien inmiddels op vrijwilligers. Er wordt door ons ondersteuning geboden als dit noodzakelijk is.

Smaakleskisten onder schooltijd

Om het bereik van het aantal kinderen dat in aanraking komt met voorlichting over gezonde voeding te vergroten, is het voor scholen mogelijk om een smaakleskist te lenen. Dit betreft een lespakket van drie gezondheidslessen die door de school zelf worden uitgevoerd. Wij zorgen voor de uitwerking en de facilitering van het lespakket.
Door te proeven, ruiken, horen, voelen en kijken verkennen kinderen hun eten. Hiermee leren kinderen op jonge leeftijd gezonde en duurzame voedingskeuzes te maken.

Voor meer informatie:

Ans van 't Pad - van Hoogdalem
Buurtsportcoach