Cultuur Magazine deze week op alle basisscholen!

“Het nieuwe Cultuur Magazine, dat deze week op alle 33 basisscholen in de gemeente West Betuwe is bezorgd, geeft een geweldig inzicht van wat er zoal aan kunst en cultuur is in de gemeente.” Dat schrijft Cees Hoogteijling van het Kontakt West Betuwe vandaag.

Cultuur op school

Er wordt op de scholen veel aandacht besteedt aan kunst en cultuur. Gemeente en Welzijn West Betuwe ondersteunen de activiteiten die door de scholen worden ondernomen. Onder andere via het project ‘Kunst op maat’. Op alle scholen is er een leerkracht die zich speciaal met de kunst op school bezighoudt.
Bij Welzijn West Betuwe zijn vier cultuurcoaches actief die de basisscholen ondersteunen bij het maken van plannen en hierbij de scholen met raad en daad kunnen bijstaan.

Trots

Wethouder Rutger van Stappershoef: “Ik ben trots op wat er, in de toch betrekkelijk korte tijd van het bestaan van onze gemeente, is gepresenteerd. We hebben een gemeente waar veel is te beleven en waar veel mensen zich inzetten voor het behoud van de cultuur. Ze dragen het uit op verschillende manieren. Natuurlijk zal er gezegd worden, dit staat er niet of dat staat er niet in. Ik ben daar duidelijk is. Dit is een eerste aanzet. Ik ben blij dat we zover al zijn. Stap voor stap komen we uiteindelijk waar we naar toe willen. Dat is kunst onder de aandacht brengen van al onze inwoners. Te beginnen bij de jeugd.”

Magazine

Het magazine schenkt aandacht aan een palet van kunst. Zo zijn de muziekverenigingen in beeld gebracht met toeteren en blazen. De beeldende kunst met striptekenen en schilderen. Theater, dans, literatuur en multimedia, zoals een podcast maken, fotografie en films.
Of dat nog allemaal niet genoeg is, het cultureel erfgoed en dat is nogal wat in de mooie gemeente West Betuwe, krijgt ruime aandacht. De Hollandse Waterlinie met zijn forten, de vloedschurenroute die vorig jaar is gemaakt, het WO11 & Vliegeniersmuseum in Vuren. De route langs de openbare kunstwerken in West Betuwe is niet vergeten.

 

>> Klik hier om het Cultuur Magazine 2021-2022 te lezen!

Contact?

Linda Maaskant
Projectleider/cultuurmakelaar