Home » Nieuws » Senioren » Mantelzorgcompliment in gemeente Neerijnen

Mantelzorgcompliment in gemeente Neerijnen

De gemeente Neerijnen heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dit wil de gemeente graag uiten door middel van cadeaubonnen voor mantelzorgers. Deze tegemoetkoming heet het mantelzorgcompliment en bedraagt €100,- aan cadeaubonnen per jaar. Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal één aanvraag gedaan worden voor een mantelzorgcompliment.

Voor wie is het mantelzorgcompliment bedoeld?
Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en/of intensief iemand met een beperking / ziekte of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving verzorgen. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het gaat daarbij om hulp die de gebruikelijke hulp die je mag verwachten van naasten overstijgt.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?
Zowel de ontvanger van mantelzorg als de mantelzorger zelf kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen. Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen moet:
• de ontvanger van mantelzorg en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger woonachtig zijn in de gemeente Neerijnen (de mantelzorger hoeft dus niet in de gemeente Neerijnen te wonen);
• de zorg voortvloeien uit de sociale relatie tussen de ontvanger van mantelzorg en de mantelzorger;
• de zorg van de mantelzorger aan de ontvanger van mantelzorg op vrijwillige basis / onbetaald plaatsvinden;
• de zorg intensief en/of over een langere periode zijn.
Twijfelt je of je aan deze voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met Welzijn West Betuwe en vraag naar Monique van Eijndhoven via 0418 65 23 71 of mvaneijndhoven@welzijnwestbetuwe.nl.

Hoe kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
De gemeente Neerijnen laat de uitvoering van het mantelzorgcompliment doen door Welzijn West Betuwe, locatie Neerijnen. Aanvragen kunnen vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2018 gedaan worden via het aanvraagformulier.
Woon je in een andere gemeente? Kijk dan hier voor informatie over het mantelzorgcompliment in gemeente Geldermalsen of voor gemeente Lingewaal.

Download hier het aanvraagformulier voor gemeente Neerijnen: Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2018

 

Heeft het mantelzorgcompliment invloed op de hoogte van mijn PGB of mijn belastingen?
Het geven van een mantelzorgcompliment heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel Persoonsgebonden Budget (PGB). Ook hoeft de mantelzorger geen belasting te betalen over het mantelzorgcompliment. Tot slot heeft het compliment geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag van de mantelzorger.