Waardenloos

Woensdag was ik een dagje vrij. Heerlijke dag om even te wandelen of een beetje te klussen. Maar na het zien van een artikel op de NOS-site over het Integraal Zorgakkoord besloot ik om dit akkoord zelf eens te lezen. Bij het hoofdstuk ‘Passende zorg: waardegedreven zorg – samen met de patiënt, pakket en zorg’ raakte ik in verwarring. In mijn naïviteit dacht ik dat het zou gaan om zorg op basis van waarden. Waarden als richtinggevende principes voor de zin van het leven. Waarden in de vorm van idealen en overtuigingen die we met elkaar nastreven. Waarden zijn per slot van zaken de redenen dat mensen zich iedere dag inzetten voor de zorg en het welzijn van anderen. Helaas bleek het te gaan om zorg gedreven door (financiële) waarde, oftewel zorg met doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen. Wat een waardenloos akkoord.

Gedesillusioneerd liep ik naar de Gamma; het effect van mijn wandeling op de houdbaarheid van de zorg was waarschijnlijk groter dan het akkoord.

Marco van Westerlaak
Directeur-bestuurder Welzijn West Betuwe