Home » Nieuws » Jeugd » Buurtsport- en Cultuurcoaches in West Betuwe

Buurtsport- en Cultuurcoaches in West Betuwe

Vanaf 1 januari 2020 zijn er Buurtsport- en Cultuurcoaches actief in West Betuwe. De buurtsport- en cultuurcoaches zetten kunst, cultuur en sport in als middel om diverse doelgroepen te bereiken. Naast kinderen in de basisschool leeftijd worden ook jongeren, ouderen, inwoners met andere culturele achtergronden en kwetsbaren bereikt. Hierbij blijft de focus wel liggen op jeugd. De coaches gaan vraaggericht aan de slag. Gelijktijdig streven de coaches er naar dat zoveel mogelijk verenigingen en lokale organisaties die actief zijn rondom kunst, cultuur, sport en bewegen hierbij betrokken worden.

In elk van de drie voormalige gemeente waren combinatiefunctionarissen sport en cultuur aanwezig. Binnen de drie gemeenten waren zij allemaal op een andere manier actief binnen de sport & beweeg en kunst- & cultuursector. Met de fusie van de gemeenten, zijn deze verschillende opdrachten geharmoniseerd. Dit houdt in dat er per 1 januari 2020 buurtsportcoaches en cultuurcoaches actief zijn bij Welzijn West Betuwe.

Meer informatie: