Boek op Bezoek

Kinderen genieten enorm van voorlezen, het is niet alleen leuk maar helpt ook bij de taalontwikkeling. Voorlezen is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding om zelf goed te leren lezen én schrijven. Om gezinnen te ondersteunen organiseert Welzijn West Betuwe: Boek op Bezoek. Omdat het niet in elke gezin vanzelfsprekend is om voor te lezen bestaat Boek op Bezoek, speciaal voor taalarme en anderstalige gezinnen met een kind of meerdere kinderen met een taalachterstand tussen de 3 en 8 jaar oud. Boek op Bezoek introduceert in een gezin het voorleesritueel. Ouders en kinderen leren genieten van dit moment en ontdekken samen hoe leuk het is om samen te lezen.

Wat doet de vrijwilliger?

Gedurende een afgesproken periode leest een vrijwilliger wekelijks voor in het gezin, met als doel dat voorlezen een vast ritueel wordt. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de startsituatie, het aantal kinderen en de behoefte van het gezin. Tijdens de voorleesperiode wordt samen met de families gekeken hoe het (voor)lezen binnen hun gezinssituatie zou passen, waarbij de gezinnen worden begeleid. Zo wennen kinderen en hun ouders aan boeken, lezen en verhalen.

Waarom is voorlezen belangrijk?

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling en de leesbeleving bij kinderen. Ze horen en leren nieuwe woorden, zinsstructuren en verhalen. Voorlezen is een goede voorbereiding op technisch en begrijpend lezen. De woordenschat wordt uitgebreid en het lezen gestimuleerd. Daarnaast maken kinderen op een speelse manier kennis met de opbouw van een verhaal. Door met het formele taalgebruik van boeken in aanraking te komen, raken kinderen gewend aan schrijftaal en ontwikkelen ze ook dat taalgevoel. Bovendien kan voorlezen heel gezellig zijn en kinderen een gevoel van geborgenheid en rust geven. Daarnaast stimuleert het ook de concentratie en fantasie van kinderen en helpt het ze de wereld om hen heen beter te snappen. Voorlezen is een goede manier om bepaalde emoties of problemen als pesten bespreekbaar te maken.

Meld je aan

Wil je Boek op Bezoek thuis, meld je dan aan. Vooraf is er een gesprek met de ouders en een medewerker van Welzijn West Betuwe om kennis te maken, na dit gesprek wordt er een passende vrijwilliger gezocht voor het gezin. De vrijwilliger komt samen met een medewerker van Welzijn West Betuwe bij het gezin thuis op bezoek. Tijdens dit gesprek worden de afspraken voor Boek op Bezoek met elkaar besproken en eventueel aangepast.

Voor meer informatie:

Linda Maaskant
Projectleider