Home » Nieuws » Jeugd » Bijeenkomst Jong & Meer

Bijeenkomst Jong & Meer

Voor het project Jong & Meer is Welzijn West Betuwe op zoek naar jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die zich in willen zetten voor hun eigen leefomgeving. Ben jij of ken jij een jongere die iets concreets wil betekenen voor de kern of buurt, aan de slag wil met lokale maatschappelijke vraagstukken of  zijn/haar netwerk wil uitbreiden? Meld je dan aan voor ons project.

Jong & Meer

Binnen Jong & Meer staan jongeren uit West Betuwe als projectteam aan het roer. De keuze is aan hen! Het projectteam bepaalt de doelstellingen en de thema’s van het project. Zij worden ondersteunt door professionals, krijgen een training en mogen samen nadenken over een tegenprestatie voor hun inzet. Het is  een geweldige kans om het netwerk uit te breiden en een mooie aanvulling op het cv.
Het projectteam zet hun talent en netwerk in om andere jongeren uit de gemeente in te zetten op maatschappelijke vragen. Ze gaan bijvoorbeeld samen aan de slag met het opknappen van het clubgebouw in de buurt, werken aan de verduurzaming van de school, organiseren een festival of bedenken een oplossing om verspilling tegen te gaan. Samen maken zij hun leefomgeving een stukje mooier.

Jong & Meer is een onderdeel van de proeftuinen Maatschappelijke Diensttijd.

Maatschappelijke diensttijd

Het kabinet gaat de maatschappelijke diensttijd (MDT) invoeren. Maar hoe deze er precies uit gaat zien staat nog open. De invulling van de MDT is wel essentieel voor haar succes. Want wanneer zijn jongeren bereid hun tijd vrijwillig te investeren in de maatschappij? Staatsecretaris Blokhuis heeft de jongeren daarom zelf aan het roer geplaatst en ze uitgedaagd om zelf met ideeën te komen. Dat gaat gebeuren in de proeftuinen. Welzijn West Betuwe zal invulling geven aan één van deze proeftuinen. In samenwerking met Kuseema en Spectrum gaan we ontdekken hoe de MDT het beste tot bloei kan komen.

De maatschappelijk diensttijd is voor jongeren om enerzijds meer betrokken te raken met de samenleving en anderzijds een bijdrage te leveren aan de samenleving. De maatschappelijke diensttijd biedt ruimte en kansen aan jongeren om zich in te zetten en tegelijkertijd hun talenten te ontwikkelen en ontdekken. Een situatie zonder drempels bestaat niet, maar de drempel kan wel zo laag mogelijk worden gelegd. Het belangrijkste ingrediënt zijn natuurlijk de jongeren zelf. Zij gaan het namelijk doen. “Voor en door jongeren”.

Voor meer informatie of aanmelden:

Willemien van Beekhuizen
Cultuurcoach