Home » Nieuws » Volwassenen » Bestuursvacature

Bestuurslid met financieel inzicht en Algemeen Bestuurslid

Binnen een stichting speelt het bestuur een cruciale rol. Als er iets moet veranderen of een langetermijnstrategie bepaald moet worden, is het meestal het bestuur dat hiertoe het initiatief neemt. Zo ook bij Welzijn West Betuwe.

Vrijwilligersvacature Bestuurslid

Welzijn West Betuwe is de welzijnsorganisatie voor de gemeente West Betuwe. Zij geeft in opdracht van de gemeente invulling aan het brede welzijnswerk. De organisatie heeft 26 betaalde krachten en meer dan 500 vrijwilligers die helpen bij de uitvoering van diverse vormen van activiteiten, ondersteuning en advisering. Het bestuur is ter aanvulling op het huidige bestuur op zoek naar een

Bestuurslid met financieel inzicht

en een

Algemeen Bestuurslid

Het bestuur van Welzijn West Betuwe bepaalt het beleid van de stichting en is eindverantwoordelijk voor het realiseren van doelstellingen. Het dagelijks beleid is in handen van de door het bestuur benoemde directeur. Het huidige bestuur heeft een brede, diverse samenstelling wat het mogelijk maakt om de activiteiten vanuit diverse perspectieven te beschouwen.

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/ zij:

  • Beschikt over ruime bestuurservaring;
  • Kennis heeft van welzijnswerk;
  • Gevoel voor politieke verhoudingen;
  • Enthousiasmerend en representatief is.

Voor een van de vacatures geldt dat het bestuurslid beschikt over financieel inzicht.

Het bestuur van Welzijn West Betuwe bestaat uit zes personen. Het betreft een bestuur op afstand dat gemiddeld zes keer per jaar vergadert. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om twee keer te verlengen. Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij de financiële ontwikkelingen van de organisatie volgt en een gesprekspartner voor de directeur vormt. De huidige vacatures betreffen een uitbreiding van het bestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijnand van de Giessen (voorzitter) tel.nr. 06-12 95 45 34  of Marco van Westerlaak  (directeur) tel.nr. 06-41 77 23 13. Voor meer informatie over Welzijn West Betuwe kunt u terecht op de www.welzijnwestbetuwe.nl.

Reacties kunt u mailen naar mvanwesterlaak@welzijnwestbetuwe.nl. Uiterste reactie termijn is 4 maart. Het bestuur voert kennismakingsgesprekken met kandidaten begin maart.