Besturen met impact

Informatie over opleiding ‘Besturen met impact’
De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het biedt ook mooie uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. De opleiding Besturen met impact geeft hierbij een persoonlijke verdieping.

Met ‘Besturen met impact’ wordt bestuurders de mogelijkheid geboden zich te ontwikkelen. Door het juiste gereedschap aan te bieden worden bestuurders op weg geholpen om de club nog beter te organiseren. Enerzijds door de kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds handreikingen te krijgen bij de uitdagingen waar de bestuurder voor staat. Het programma wordt gevolgd met mede-bestuurders van andere verenigingen uit de omgeving, zodat de bestuurders elkaar verrijken en er een netwerk onderling wordt opgebouwd van bestuurders met passie. De bestuurder kan zich hiermee, als daar behoefte aan is, ook na deze opleiding blijven ontwikkelen op zijn of haar eigen manier.

De opleiding is opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk Ondernemerschap. De vier bijeenkomsten, de zelfstudieopdrachten en de eindopdracht zullen bij elkaar zo’n veertig uur aan tijdsinvestering vergen in een tijdsbestek van ongeveer vier maanden.

Ik zou je graag wat meer overige informatie geven over hoe de opleiding eruit gaat zien en hoeveel tijd het in beslag gaat nemen;

  • De opleiding zal gaan starten in februari 2022 o.v.b.
  • Er worden 4 momenten (verspreid over 4 maanden) ingepland waarbij verenigingen bij elkaar komen op een locatie hier in de Bommelerwaard (deze locatie wordt nog bepaald).
  • De opleiding is geheel gratis.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze opleiding, stuur dan voor vrijdag 19 november een e-mail naar dsmits@welzijnbommelerwaard.nl

Meer informatie:

voorzittershamer