Home » Nieuws » Senioren » Actief op recept was succesvol

Actief op Recept was succesvol

Eind juni is er een einde gekomen aan de formele financiering van het project Actief op Recept van Welzijn West Betuwe. Tijdens dit project werd er via individuele begeleiding vanuit vrijwilligers ingespeeld op het blijven bewegen als je ouder wordt. Daarnaast werden diverse themabijeenkomsten gehouden, zoals de drukbezochte fit en vitaaltesten in Neerijnen en Geldermalsen. Door het grootte aantal senioren dat bereikt is, kan men spreken van een succes.

Projectleider Femke Broeders van Werkhooven spreekt van een succesvol verlopen project, waar vooral tijdens de collectieve bijeenkomst een enorm aantal senioren zijn bereikt. Er namen bijvoorbeeld in totaal meer dan 600 senioren deel aan deze collectieve bijeenkomsten. Daarnaast werden nog eens 54 senioren doorverwezen naar zorgprofessionals en namen 17 ouderen deel aan de individuele huisbezoeken.

Actief op recept was een samenwerkingsproject tussen Welzijn West Betuwe en Fysioteam ART. Het project wordt gefinancierd door Fonds Nuts OHRA en Fonds Sluyterman van Loo. Het project wordt voort gezet onder de vlag van Welzijn West Betuwe, meer informatie vindt u op onze website.