1e aanvraagronde Sportakkoord West Betuwe 2021

Heb jij als individu, sportaanbieder, school, bedrijf of andere (maatschappelijke) organisatie een idee of initiatief om in West Betuwe méér mensen méér in beweging te krijgen? Sportakkoord West Betuwe biedt de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen voor dit initiatief. Dien vóór 1 november 2021 een aanvraag in en ga samen met partners nog dit jaar aan de slag om méér mensen in West Betuwe méér in beweging te krijgen.

Sportakkoord West Betuwe

Sportakkoord West Betuwe is in maart 2020 gesloten tussen de gemeente en diverse lokale partijen, die zich bezighouden met sport en beweging. In dit akkoord zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken. Voor de realisatie van Sportakkoord West Betuwe is vanuit het Rijk een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor 2021 van €60.000.

Voor wie is het uitvoeringsbudget bedoeld?

Individuen, Sport- en beweegaanbieders, professionals en amateurs, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit het uitvoeringsbudget ontvangen om méér mensen in beweging te krijgen. In principe kan elke inwoner van West Betuwe een aanvraag indienen.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor financiering, moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie document Toelichting uitvoeringsbudget Sportakkoord West Betuwe in de bijlage). Belangrijke voorwaarden zijn:

  • De activiteit moet bijdragen aan de ambitie om meer mensen in beweging te laten komen.
  • Sprake moet zijn van samenwerking met andere partijen om de activiteit te organiseren.
  • Duidelijk moet worden gemaakt hoe de activiteit in de toekomst zonder financiering door kan gaan (toekomstbestendigheid).

Aanvragen Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord

Tot 1 november a.s. kunnen initiatiefnemers hun aanvraag indienen, door het aanvraagformulier Sportakkoord West Betuwe (zie bijlage) in te vullen en te mailen naar sportakkoord@westbetuwe.nl. Een begroting en beschrijving van de activiteit, inclusief een argumentatie hoe de activiteit aan de voorwaarden voldoet, maken onderdeel uit van het aanvraagformulier.

Toekennen Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord

De Regiegroep Sportakkoord West Betuwe beoordeelt alle compleet ingevulde aanvragen en maakt een keuze voor de meest kansrijke initiatieven. De Regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, sport (commercieel en niet- commercieel), zorg en welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. De Regiegroep bewaakt de voortgang, monitort, evalueert en zorgt voor de verdeling van financiële middelen. Vóór 31 december 2021 ontvangen aanvragers een bericht of hun activiteit kan rekenen op financiële ondersteuning.

Intakegesprek voor meer informatie

Aanvragers die geïnformeerd willen worden over het Sportakkoord en de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen, kunnen een intakegesprek plannen op vrijdag 15 oktober a.s. door uiterlijk 12 oktober een mail te sturen naar sportakkoord@westbetuwe.nl.

 

Bijlagen:

 

We zien jullie aanvragen graag tegemoet!

 

Meer informatie: